Olympicwave District Committee Members

Kasargode

Chief Patron Dr. V Sureshan (NILESHWARAM)
Patron Habib Rahuman (PRESIDENT, DISTRICT SPORTS COUNCIL)
TK Ramanathan
K Viswas (PALLIKKARA)
Salam Bin Abdullah O. T (TRIKARIPUR)
Chairman Dr.M. K. Rajashekaran
Vice Chairman
P. P. Ashokan
K. V Ramakrishnan
P. V. Chandrashekaran
Raghavan Master
T. M. Surendranath
General Convener Vikas
Liaison Co-ordinator M . Achuthan(CONVENER, DOA)
Conveners
A. V Pavithran (KASARAGOD)
Sajith. U
P . V. Balakrishnan Master
K. V Gopalan(UDINUR)
Prabhakaran (BANGALAM)
Co-ordinator P Gangadharan(MEKKAT)
Committee Members
A. V Pavithran (KASARAGOD)
Subash Chathamath
Sheeba V. V
Vanaja Gangadharan
Suresh Uduma
Chandradas (THRIKKARIPUR)
M. Sureshan